1407 София, ул. "Голо бърдо" 6А , България

тел: 02 8624072; 02 9621430; 02 9621728

факс: 02 9621420

e-mail: [email protected]